Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn -sinds 25 mei 2018- vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening heeft ook invloed op de scholen van Esprit en is gericht op het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

Privacyverklaringen

Esprit Scholen neemt privacy zeer serieus en zal informatie over betrokkenen op een veilige manier verwerken, gebruiken en beschermen. Dit is onderdeel van ons dagelijks werk. In de privacyverklaringen leggen wij uit welke gegevens we verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast beschrijven de verklaringen welke rechten met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens de betrokkenen hebben. We raden het aan om de privacyverklaring aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Onderwijsstichting Esprit heeft een eigen externe toezichthouder aangesteld, de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de FG bereiken met via de onderstaande gegevens.