Dutch   |   English

Jan van Galenstraat 31
1051KM Amsterdam
Netherlands

Zorgcoördinator Basis Onderwijs (AICS)

Vacancy information

Work area

North Holland
Amsterdam

Contract

Full-time and part-time

Level of education

HBO

Salary

Branches

Education / Research

Functioncategory

Amsterdam International Community School (AICS)

Options

Apply
Print
Share |

At the moment we are looking for a:

Zorgcoördinator Basis Onderwijs (AICS)

From19-11-2021 LocationAmsterdam HoursFull-time and part-time EducationHBO

Esprit Scholen

 

 

Esprit Scholen

 

About the Amsterdam International Community School (AICS)

The AICS is a Dutch International Primary and Secondary School in the Netherlands. We are an IB school that offers PYP, MYP, DP and CP. Together with a number of other national Dutch schools we form the ‘Esprit Scholen’.

The AICS is a partly-state-funded community school, which enables us to deliver high-quality education at competitive fees. The AICS is a fully accredited member of the Council of International Schools (CIS) and offers international education to internationally mobile students from over 50 different nationalities.

The AICS currently offers primary education to students aged 4-11 and secondary education to students aged 11-18. The main language of instruction for classes is English. The AICS has three campuses throughout the city of Amsterdam: AICS South(Primary and Secondary, around 1100 students), AICS Satellite (Primary only, around 200 students) and AICS South East (Primary and Secondary, around 400 students).

Vision Statement
To be a community where learning is at the heart of everything we do.

Mission Statement
The AICS facilitates high quality, accessible, community-based international learning for students of all nationalities living in The Netherlands.

Zorgcoördinator Basis Onderwijs (0,8-1.0 FTE)

Wij zijn op zoek naar een zorgcoördinator voor Basis Onderwijs (0,8 -1,0  fte) die verder vormgeeft aan ons zorgbeleid en onderdeel uit wil maken van een dynamische internationale school. De zorgcoördinatorzal op drie verschillende locaties werken.

De zorgcoördinator coördineert:

       het organiseren en voorzitten van het Intern Zorg Overleg (IZO);

       het organiseren en voorzitten van het Zorg Advies Team (ZAT);

       het zorgdragen voor de uitvoering van de binnen het IZO en ZAT genomen besluiten;

       het overleggen met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van de zorg betreffen;

       het deelnemen aan leerlingenbesprekingen;

       het opstellen, bewaken, evalueren en bijstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP);

       het overleggen met externe deskundigen en coördineren van de uitvoering van de zorg voor leerlingen door externe deskundigen;

       het onderhouden van contacten met externe instanties over het overnemen van zorg die de mogelijkheden van de school overstijgen;

       de contacten met het Samenwerkingsverband en het aanmelden van leerlingen bij het Onderwijs Schakel Loket (OSL);

       het bespreken met teamleiders, mentoren, docenten, ouders/verzorgers en leerlingen van sociaal-emotionele problemen, leer- en gedragsproblemen, etc. die het niveau van de leerlingbegeleider en mentor overstijgen;

       het organiseren van trainingen voor docenten en leerlingen;

       deelnemen aan overlegvormen gericht op afstemming en aansluiting van onderwijs en zorg (zoals in het netwerk van zorgcoördinatoren);

       betrokkenheid bij de aanmelding van nieuwe leerlingen en het informeren van mentoren voor wat betreft de benodigde zorg.


De zorgcoördinator beschikt over:

       een brede theoretische kennis van algemene onderwijskundige ontwikkelingen; kennis van wet- en regelgeving binnen het voortgezet onderwijs en specifiek van de leerlingenzorg;

       een relevant netwerk met betrekking tot zorgbeleid in Amsterdam;

       kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;

       vaardigheid in het inspelen op veranderende omstandigheden;

       leidinggevende, adviserende en coachende vaardigheden;

       theoretische en praktische kennis van probleemgebieden en leerachterstanden bij leerlingen;

       vaardigheid in het kunnen omgaan met conflictsituaties en onder druk kunnen werken;

       vaardigheid in het coördineren en begeleiden van werkzaamheden op het gebied van leerlingenzorg;

       vaardigheid in het goed communiceren met alle partijen;

       ervaring in het werken in een internationale context;

       Nederlandse en Engelse vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). 


Wij bieden:

       een inspirerende werkomgeving;

       uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden cf. CAO-VO;

       salariëring op basis van ervaring, max S11 CAO-VO;

       aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd.

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met mw. L. Gregory afdelingsleider PO via 020 5771240. De gesprekken vinden zo snel mogelijk plaats.

Tevens verwijzen wij u naar onze website: http://aics.espritscholen.nl/home/

U kunt tot en met 10 Januari op deze vacature reageren. 

Please be informed that we reserve the right to interview candidates before the closing date of the vacancy. All candidates do have equity in the process.

The Amsterdam International Community School is committed to ensure a safe learning environment that supports child protection. The AICS requires a police clearance certificate for the last country of employment as well as a Dutch VOG upon arrival in the country or if you are already a resident in the Netherlands. 

Internal candidates take priority over external candidates.

Acquisition regarding this vacancy is not appreciated.

   
Share vacancy      
30-06-2021 Amsterdam Full-time and part-time HBO/WO